ChemCon
Chemcon

Chemcon


ChemCon on suomalainen yritys joka toimittaa laitteita kemianteollisuudelle hyvin vaativiin korroosio-olosuhteisiin.
Laitteitamme toimitetaan kohteisiin, joissa on syövyttäviä happoja, emäksiä ja kemiallisia yhdisteitä.
Tuotteina ovat lämmönvaihtimet, haihduttimet, reaktorit, säiliöt, putkistot ja murtolevyt.
Korroosionkestävinä materiaaleina käytetään grafiittia, PTFE-muovilla vuorattua terästä, tantaalia, zirkoniumia, titaania ja nikkeliseosteräksiä. Laitteet valmistamme sovellettuna asiakkaan tarvitsemaan kapasiteettiin ja käytettävissä oleviin tiloihin.
Suurimmat asiakkaat ovat peruskemian, hienokemian, lääke-, paperi-, metallurgia-, ja öljynjalostusalta.
Toimitamme myös sveitsiläisen BIAZZI SA:n hydrausreaktoreita.